Sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:986.62 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek týkajících se výrazů a dále následuje podpora výkladu nového učiva. Jednotlivé části na sebe logicky navazují a jsou prokládány odpovídajícími úlohami s postupně rostoucí obtížností. V závěru je ještě uvedeno sedm úloh bez ukázkového řešení se správnými výsledky.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity i správně ukázkově vyřešeny.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce.