Sčítání a odčítání zlomků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.08 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu ve formátu pdf dokumentu je určen k procvičení látky sčítání a odčítání zlomků, včetně převodu na společný jmenovatel. Materiál obsahuje celkem 7 typově různorodých, gradovaných úloh. Úlohy obsahují jak jednoduchá zadání sečítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, tak zadání složitější, kde je zapotřebí nejprve společného jmenovatele nalézt. Součástí materiálu jsou i úlohy pracující se smíšenými a desetinnými čísly, včetně aplikačních slovních úloh, vztahujících se k tématu. Materiál je přehledný a vhodně formálně členěný, u každého cvičení je dostatek místa pro vlastní výpočty. Atraktivitu materiálu zvyšují i obrázky k úlohám a grafický průvodce materiálem.

Součástí materiálu je kontrolní správné řešení, materiál je tedy vhodný i pro samostatnou práci žáku s možností sebekontroly.