Sčítání a odčítání zlomků - daltonský list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:545.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě (Daltonského) pracovního listu je určen k procvičení práce se zlomky. Obsahuje příklady zaměřené na převádění zlomku na smíšené číslo a opačně, dále na sčítání a odčítání zlomků a porovnávání zlomků s různými jmenovateli. Poslední část listu obsahuje příklady zaměřené na převádění desetinného čísla na zlomek a obráceně. 

Pracovní list obsahuje také kontrolní autorské řešení příkladů. Lze jej využít také pro samostatné procvičování látky nebo jako test znalostí.