Sčítání a odčítání mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:110.59 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení celku výrazy s proměnnou a hodnota výrazu. Materiál je koncipován jako pracovní list s úvodním krátkým textem s tajenkou, jejíž znění žák odhaluje řešením jednotlivých úloh. Pracovní list obsahuje celkem 10 úloh zaměřených na zjišťování hodnoty složitějších výrazů obsahujících druhou mocninu, desetinná čísla a větší počet operátorů včetně uzávorkování. Úlohy jsou řešeny jako uzavřené s nabídnutím možností, z nichž vždy jedna je správná.

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení i znění celé tajenky.

V úloze číslo 5 jako správný výsledek vychází číslo 28, které ale není obsaženo v žádné z nabízených možností. Před zadáním pracovního listu žákům je potřeba výsledek úlohy 5b opravit na 28.