Sčítání a odčítání mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:475.14 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace slouží k vysvětlení pojmů jednočlen, mnohočlen a k seznámení se základními pravidly pro sčítání a odčítání jednočlenů i mnohočlenů. Materiál je názorný, pracuje s pojmy a znalostmi, které znají žáci z jiných oblastí matematiky, a pomocí nich názorně vysvětluje základní pravidla pro počítání s polynomy. Materiál po každé části výkladu obsahuje také příklady na procvičení probírané látky, pomocí nichž se dá získat zpětná vazba od žáků, zda látce dobře porozuměli. Prezentaci je možné použít i pro samostudium žáků.

Materiál obsahuje také kontrolní autorské řešení příkladů k procvičení.