Sčítání a odčítání lomených výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:99.08 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k souhrnnému procvičení tématického celku lomené výrazy. Materiál obsahuje dvě různá zadání vždy s deseti úlohami různé obtížnosti. Úkolem žáků je sečíst zadané lomené výrazy a upravit výsledek. Při práci s lomenými výrazy žáci procvičují základní vzorce pro umocňování dvojčlenu a také početní operace s dvojčleny. Zadání lze použít i jako závěrečný test znalostí (dvě skupiny po 10 úlohách ekvivalentní obtížnosti).

Součástí materiálu je správné autorské řešení, díky němu lze materiál použít i pro samostatné domácí procvičování látky.