Sčítání a odčítání lomených výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:354.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení celku sčítání a odčítání lomených výrazů. Materiál obsahuje celkem pět gradovaných úloh s větším množstvím podúloh. Úlohy mají zvyšující se obtížnost, každý typ je procvičen nejprve na lomených výrazech se stejným jmenovatelem, navazují pak úlohy, kde je zapotřebí nejprve společný jmenovatel najít. Atraktivitu materiálu pro žáky zvyšuje i pěkné zpracování materiálu po formální stránce (dostatek místa na výpočty, členění textu, obrázky). 

Součástí materiálu je správné řešení včetně postupu výpočtu a uvedení podmínek řešitelnosti.