Sčítání a násobení lomených výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:729.6 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek týkajících se lomených výrazů a operací se zlomky. Následuje podpora výkladu nového učiva. Jednotlivé části na sebe logicky navazují a jsou prokládány odpovídajícími úlohami s postupně rostoucí obtížností. V závěru jsou ještě uvedeny čtyři úlohy bez ukázkového řešení se správnými výsledky.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a většinou i správně ukázkově vyřešeny.

Jako nedostatky lze považovat chybný jmenovatel při řešení druhé úlohy na snímku 5 a chybný jmenovatel ve výsledku na snímku 6.

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce (po odstranění výše uvedených chyb).