Rýsování čtyřúhelníků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.85 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určený k opakování celku čtyřúhelníky. Obsahuje konstrukční úlohy zaměřené na konstrukce lichoběžníku a kosodélníku a dále cvičení k zopakování typů čtyřúhelníků, zopakování vzorců obvodů, obsahů a povrchů. Slajdy prezentace jsou nelogicky uspořádány, smysl zařazení některých stránek není zřejmý. 

Z didaktického hlediska nedoporučujeme použití materiálu v této podobě. Před promítnutím žákům bude zapotřebí stránky prezentace přeskládat a stranu se vzorci změnit.