Různoběžné přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:112.64 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování učiva o různoběžkách. Materiál obsahuje 5 různých cvičení, ve kterých žák dokáže rozpoznat různoběžné přímky a narýsovat je. Charakterizuje jejich vlastnosti. Rozpozná různoběžnost u těles a nalezne průsečík dvou různoběžných přímek. V posledním cvičení mají žáci za úkol podívat se kolem sebe a najít/narýsovat dvě věci, ve kterých je možné vyznačit různoběžné přímky. Materiál neobsahuje řešení. Je možné ho využít pro samostatnou i společnou práci.