Rozšiřování a krácení poměru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:287.23 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k procvičení látky poměr. Obsahuje jednoduché početní příklady zaměřené na rozšiřování a krácení poměru a také dvě slovní úlohy z prostředí blízkého žákům. Je použitelný jako krátké zopakování v úvodu hodiny nebo shrnutí na jejím konci.  

Prezentace je po formální stránce minimalisticky zpracovaná, což by mělo vést k její přehlednosti, některé formální nedostatky (nejednotnost v použití tabulátorů a zejména volba velikosti písma a řádkování) tento efekt bohužel snižují.

Materiál neobsahuje autorské řešení.