Rozklad mnohočlenů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:724.48 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek týkajících se mnohočlenů a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a většinou i správně vyřešeny.

Za nedostatek lze považovat chybný výsledek poslední úlohy na snímku 7 (v první či druhé závorce musí být trojčlen a + b - c).

Domnívám se, že i přes výše uvedenou chybu je materiál vhodný pro použití při výuce (před použitím by bylo vhodné chybu odstranit).