Rozklad kvadratického trojčlenu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:636.08 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál se týká, jak je patrné již z názvu, rozkladu kvadratického trojčlenu.

Vyvození učiva je logické a navazující.

Za jako ne úplně šťastnou volbu považuji jediný příklad v závěru. Těch příkladů by chtělo zařadit určitě více a se vzrůstající obtížností.