Rozklad kvadratického trojčlenu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:116.74 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky rozklad kvadratického trojčlenu na součin. Materiál obsahuje celkem 30 úloh zaměřených na rozklad kvadratického trojčlenu pomoci upravených Viétových vztahů na součin dvojčlenů. 

Součástí materiálu je i řešení jednotlivých úloh, v řešení úlohy 20) jsou špatně uvedena znaménka v závorkách, mají být opačná.