Rozklad kvadratického trojčlenu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:189.44 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky podporuje „řešení příkladů týkajících se rozkladu kvadratického trojčlenu“.

Po upřesnění pojmu kvadratický trojčlen a upřesnění cíle rozkladu autorka zařadila 7 úloh, z nichž dvě úlohy doplnila o autorské řešení, ale zbývající úlohy nedoplnila ani výsledky. Jestliže přejdeme nesprávné psaní příjmení autora vzorců pro výpočet kořenů trojčlenu (F. Viète), je otázkou, zda studenti již znají či neznají tyto vzorce.

Materiál je vypracován bez matematických chyb jen s několika prohřešky typografického charakteru. Vzhledem k absenci řešení úloh není z didaktického hlediska přínos příliš velký, ale i přes tento nedostatek je možné materiál využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.