Rozklad čísla na součin prvočísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:737.79 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení učiva rozklad složeného čísla na součin prvočísel. Materiál se zaměřuje na vysvětlení jedné z metod rozkladu, autorem nazývanou žebřík. Autor na dvou řešených příkladech vysvětluje, jak metoda funguje, následuje jedna úloha k procvičení, kterou lze řešit pro žáky podstatně jednodušším způsobem (vynásobením), než je požadováno. Úloha k procvičení není vhodně vybrána, k procvičení látky nevede.

Materiál je po obsahové stránce velmi chudý, prezentace obsahuje pouze 4 listy se dvěma vzorovými a jednou procvičovací úlohou.