Rozklad čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:209.89 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál slouží jako interaktivní pomůcka k procvičování učiva matematiky
v 1. ročníku základní školy. Vhodné i jako pracovní list.