Rozklad algebraického výrazu na součin

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:596.99 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k jako pracovní list pro procvičení rozkladu algebraických výrazů na součin.“

Materiál se skládá celkem z jedné stránky, sloužící k zopakování některých pojmů a pravide a následuje 22 příkladů na určení kroků úprav výrazu, z 9 zadání na doplnění výrazů a 8 úloh a 10 úloh na rozložení na součin, přičemž obtížností se jedná o úlohy použitelné i na ZŠ.

Pozitivní je, že součástí materiálů je autorské řešení, které však obsahuje několik nedostatků (např. opomenutí některých kroků v řešení Př. 1), chyb (např. Př. 2 b), Př. 3 d), Př. 3 g) nebo nedoupravení do součinu co nejjednodušších činitelů (např. Př. 3 h).

V materiálu se vyskytují i nedostatky typografického charakteru a i grafická úprava by mohla být poněkud lepší.

Materiál se není 100% kompatibilní v různých textových editorech.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce po odstranění chyb a nedostatků nebo aspoň po upozornění na ně.