Rozklad algebraického výrazu na součin_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:569.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k jako test dovedností na rozklad algebraického výrazu na součin.“

Materiál se skládá z 10 úloh na učivo o rozkladu na součin s použitím vzorců i vytýkání. U každého zadání je možnost výběru odpovědi ze 4 nabídek. Vzhledem k obtížnosti je možné jej využít i na ZŠ.

Materiál je opatřen autorským řešením, které obsahuje chyby. Snad díky překlepům úlohy 3 a 9 nemají na výběr žádné správné řešení.

V materiálu se vyskytují i nedostatky typografického charakteru. Autor opakovaně zaměňuje tečku za větou za tečku jako symbol skalárního násobení.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce po odstranění chyb nebo aspoň po upozornění na ně.