Rovnoběžníky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:533.5 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě pracovních listů vede žáky k zopakování znalostí o vlastnostech čtverce, obdélníku, kosočtverce a kosodélníku. Žák doplňuje na základě obrázku jednotlivé vlastnosti rovnoběžníků a uvědomuje si rozdíly mezi nimi. Zadání obsahují nepřesnosti či drobné chyby v některých formulacích. Materiál je založen na teoretických poznatcích žáků, obsahuje minimum početních příkladů bez kontrolního řešení.