Rovnoběžníky (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:447.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě (Daltonského) pracovního listu je určen k procvičení látky rovnoběžníky. Materiál tvoří pět příkladů zaměřených na konstrukci rovnoběžníků, klasifikaci a typické vlastnosti rovnoběžníků a výpočty obvodů a obsahů rovnoběžníků. Příklady jsou jednoduššího typu, početní příklady pracují s jednoduchým dosazením do vzorce pro obvod či obsah, případně s dopočítáním strany či výšky na základě známého obsahu. Konstrukční úlohy vychází z konstrukce trojúhelníka (sousední strany a úhlopříčka) a doplněním na rovnoběžník využitím vlastností rovnoběžníku. Materiál lze využít k samostatnému opakování.

Součástí materiálu je kontrolní správné řešení.