Rovnoběžné přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:126.46 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování učiva o rovnoběžkách. Materiál obsahuje úkoly na rozpoznávání i rýsování, kde mají hodně příležitostí k procvičení. Při rozpoznávání v prvním cvičení jsou i útvary, které rovnoběžné nejsou. Zadání třetího cvičení je mírně zavádějící, není důvod, proč by se to nemělo podařit. Materiál je obsahově zajímavý a na procvičení přínosný. Neobsahuje řešení.