Rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:177.15 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Gradovaná sada úloh na řešení rovnic s jednou neznámou. Materiál aktivizuje žáky - propojuje výsledky příkladů (výběr z více možností) s tajenkou, která je součástí delšího zajímavého textu.

Materiál obsahuje chybu v zadání - příklad 9 nemá řešení.

Některé úlohy přesahují rámec kurikula ZŠ (rovnice obsahující kvadratický dvojčlen).