Rovnice - způsoby úprav

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:493.57 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k výkladu a procvičení látky lineární úpravy rovnic. Zaměřuje se na základní úpravu rovnice v podobě přičítání stejného výrazu k oběma stranám rovnice a zavádí mnemotechnickou pomůcku pro slabší žáky, kdy je změna znaménka při převádění z jedné strany rovnice na druhou přirovnána k plavci a změně jeho stavu ze suchý na mokrý.

V materiálu je nejprve demonstrováno, jak probíhá úprava rovnice pomocí přičítání/odčítání stejného výrazu k oběma stranám rovnice, poté je stejný příklad vyřešen pomocí výše zmíněné pomůcky.

Následuje sada čtyř úloh k procvičení včetně správného řešení rovnic.

Materiál je obsahově chudý, obsahuje četné typografické a formální chyby. Přesto se dá použít jako úvodní materiál při probírání látky lineární úpravy rovnic.