Rovnice – základní pojmy a rozdělení rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:632.83 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k zavedení základních pojmů k rozdělení rovnic podle typu, které má pomoci k lepší orientaci mezi rovnicemi a zvolení vhodné metody pro řešení.“

Materiál se skládá celkem z 11 výukových snímků, které mají pomoci při zavedení základních pojmů jako výraz, rovnost, rovnice, typy rovnic.

Dle mého názoru se jedná o podpůrný materiál, které lze použít jen souběžně s výkladem vyučujícího.

Za chyby lze považovat nedodržování typografických pravidel (mezery za tečkami, …), záměny matematických symbolů (záměna tečky za větou a tečky jako symbol násobení, ...) a zdá se mi, že z materiálu není naprosto zřejmé, co je rovnost a co je rovnice.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce po odstranění nedostatků nebo upozornění na dané nedostatky.