Rovnice v součinovém a podílovém tvaru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:726.53 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál by měl dle autora sloužit jako: „… pracovní list pro procvičení řešení rovnic v součinovém a podílovém tvaru.“.

První snímek je věnován teorii rovnic v součinovém a podílovém tvaru a některým důležitým vlastnostem, které lze využít při jejich řešení.

Hlavní část materiálu zřejmě spočívá v 32 úlohách rozdělených do 4 částí. První dvě části jsou příklady, druhé dvě části jsou úlohy na procvičování, přičemž výsledky jsou uvedeny v závěru materiálu.

Jako negativum vidím nedodržování typografických pravidel a chybné zápisy matematických symbolů.

Chybám se nevyhnulo ani řešení úloh. Např.:

Př. 1 e) Výsledky by mohly být uvedeny vzestupně.

Př. 1 g) Chybné uvedení symbolu ˄ místo ˅.

Př. 1 i) V řešení nesmí být hodnota 2, ale 3.

Př. 2 e) Chybný poslední krok a následně i závěr.

Př. 3 f) Chybný jeden z kořenů.

Př. 4 h) Chybný kořen.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.