Rovnice v součinovém a podílovém tvaru_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:557.06 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako test dovedností na rovnice v součinovém a podílovém tvaru.“.

Materiál se skládá z deseti testových otázek na určení kořenů rovnic v součinovém a podílovém tvaru. Každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž má řešitel určit právě jednu správnou možnost. U testu není potřeba zvládat řešení, stačí ve většině případů zkusit dosadit jednotlivé výsledky.

Chyby v materiálu:

Úloha 2: Chybné správné řešení, správně je b).

Úloha 7: Chybné správné řešení, ani jedno z nabízených řešení není správné.

Jako negativum je možné považovat porušování typografických pravidel a absenci autorského řešení.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.