Rovnice tečny rovnoběžné s přímkou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:547 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o tečně kuželoseček, která je rovnoběžná s předem danou přímkou.

Úvodem je zdůrazněno, jakým způsobem může být přímka zadána a pak již následují čtyři příklady, ve kterých jsou zadané kuželosečky a přímky, se kterými má být hledaná tečna rovnoběžná. Jeden z příkladů je částečně rozpracován, ale další tři zadání řešení a ani výsledky nemají, což považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.