Rovnice tečny kolmé k dané přímce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:680.54 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o tečně kuželoseček, která je kolmá k předem dané přímce.

Nejdříve pomocí návodné otázky je snaha přimět žáky vyjmenovat vlastnosti, které jsou následně popsány.

Po vysvětlení hlavních vlastností jsou v části „Příklady“ zadány tři úlohy , ve kterých jsou zadané kuželosečky a přímky, ke kterým má být hledaná tečna kolmá. Jedna úloha je vyřešena, ale další dvě zadání řešení a ani výsledky nemají, což považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.