Rovnice s parametrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:311.81 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „rovnic s parametrem“.

Úvodem je vysvětleno, co je to rovnice s parametrem a naznačen způsob řešení takových rovnic.

Následuje jeden ukázkově vyřešený příklad.

Na závěr autorka zařadila šest úloh, které jsou však jen s výsledky bez autorského řešení. Bohužel hned první úloha a) má chybný výsledek a také úloha e) má chybný výsledek vzhledem k zadání.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení většiny úloh a navíc obsahuje chyby, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký.