Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:215.04 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „rovnic s neznámou ve jmenovateli“.

Úvodem je vysvětleno, co je to rovnice s neznámou ve jmenovateli a jaká kritéria musí splňovat čitatel a jmenovatele a jsou vypsané možné způsoby řešení a jejich podmínky.

Následuje jeden příklad (včetně autorského řešení) řešený dvojím způsobem. Ani v jednom způsobu řešení autorka neuvedla podmínky, za kterých je možné rovnici daným způsobem řešit. Výsledky i řešení jsou pak bez dalších chyb.

Závěrem jsou uvedeny tři úlohy nejen bez řešení, ale i bez výsledků.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení (a ani výsledky) některých úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný (po opravě chyb).