Rovnice s neznámou pod odmocninou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:177.15 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autorky „je zaměřen na podporu řešení příkladů týkajících se iracionálních rovnic“.

V úvodu materiálu je vysvětleno, co to jsou iracionální rovnice a důvod nutnosti provádět zkoušky.

Na dalším snímku je uvedeno pět iracionálních rovnic, z nich jen dvě jsou doplněny autorským řešením. U zbývajících tří úloh nejsou uvedeny ani výsledky.

Materiál je vypracován bez matematických chyb, ale vzhledem k absenci řešení úloh není z didaktického hlediska přínos příliš velký, ale i přes tento nedostatek je možné materiál využít při výuce daného tématu na SOŠ či SOU.