Rovnice s absolutní hodnotou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:290.82 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky „rovnic s absolutní hodnotou“.

Úvodem je vysvětleno, co je to absolutní hodnota a jaký je postup řešení lineárních rovnic s absolutní hodnotou.

Následují dva příklady (včetně autorského řešení), přičemž ve druhé příkladu při řešení rovnice v prvním intervalu se autorka dopustila dvou chyb (samotný výsledek je správný).

Následně je zařazen jeden příklad ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové včetně správného autorského řešení.

Závěrem jsou uvedeny čtyři úlohy na procvičení opět z výše uvedené sbírky, ale jsou nejen bez řešení, ale i bez výsledků.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení (a ani výsledky) některých úloh, domnívám se, že jeho přínos není příliš velký, ale ve výuce např. na SOU je použitelný (po opravě chyb).