Rovnice - opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:129.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky exponenciální, logaritmická a goniometrická rovnice. Materiál obsahuje tři úlohy různého typu, první dvě vedou na řešení kvadratické rovnice, třetí na rovnici lineární.

Součástí materiálu je správné řešení včetně podrobného postupu a podmínek řešitelnosti jednotlivých rovnic.