Rovnice a nerovnice s parametrem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:755.71 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení rovnic a nerovnic s parametrem.“.

První strana je věnovaná teorii rovnic s parametrem.

Hlavní části zřejmě spočívá v následujících třech příkladech. V Př. 1 je celkem 7 ukázkově řešených úloh na rovnice s parametrem. Př. 2 úplně chybí. V Př. 3 je celkem 10 zadání bez řešení, přičemž v závěru materiálu jsou uvedeny jen výsledky.

Nedostatky a chyby:

Př. 1 a) Chybná 3. úprava

Př. 2 … úplně chybí.

Př. 3 j) Chybné řešení

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení v Př. 3 a neodpovídající název pracovního listu.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.