Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:768 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako pracovní list pro procvičení řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.“.

První strana je věnovaná teorii rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou.

Hlavní části zřejmě spočívá v následujících dvou příkladech. V Př. 1 je celkem 7 ukázkově řešených úloh. V Př. 2 je celkem 9 zadání, přičemž v závěru materiálu jsou uvedeny jen výsledky.

Nedostatky a chyby:

Př. 1 c) V řešení jsou použity body a), b), … místo i), ii), … .

Př. 1 c) Chybný výsledek (zkopírován z předchozího řešení).

Př. 1 f) nulové bod je jednička a ne dvojka: „… vzdálenost od dvojky na ...“.

Př. 1 i) V intervalu v bodě i) je chybná pravá závorka.

Př. 1 g) V tabulce ve třetím řádku a třetím sloupci je navíc „0“.

Př. 2 d) Chybný výsledek.

Př. 2 g) Chybný výsledek.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení v Př. 2.

Domnívám se, že po opravení chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.