Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou_test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:545.28 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Dle autora materiál: „Slouží k jako test dovedností na rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.“.

Materiál se skládá z deseti testových otázek na určení kořenů rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. Každá otázka má 4 možné odpovědi, z nichž má řešitel určit právě jednu správnou možnost. U testu není potřeba zvládat řešení, stačí ve většině případů zkusit dosadit jednotlivé výsledky.

Jako negativum je možné považovat absenci autorského řešení.

Domnívám se, že po opravní chyb (či upozornění na ně) je materiál vhodný k použití při výuce.