Rotační válec

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.07 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Součástí materiálu ve formě prezentace je teoretická část popisující vznik válce rotací obdélníku, vyvození vzorců pro výpočet povrchu válce a jeho objemu a také několik příkladů k procvičení odvozených vzorců. Součástí materiálu je animace vzniku tělesa, která je ovšem spustitelná jen na počítači s nainstalovaným programem Cabri Geometry.

Materiál neobsahuje správné řešení příkladů, zadání k procvičení jsou klasické početní příklady, které lze najít v každé sbírce či učebnici.