Řez krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:910.34 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu řezu krychle.

Úvodem jsou zařazeny dva snímky, kde jsou vypsaná tři pravidla o průsečnicích rovin v krychli či v jiných tělese a k tomu tři vysvětlující obrázky.

Další snímky jsou věnované dvěma příkladům na řez krychle. Řešení obou příkladů je poměrně podrobně rozpracované, řešení je doplněno přehlednými obrázky.

Jako drobný nedostatek by mohla být považována absence zmínky o tom, že části řezu v protějších stěnách krychlí jsou rovnoběžné. V obou příkladech by došlo ke zjednodušení řešení.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.