Řez jehlanu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.15 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu řezu jehlanu.

Úvodem jsou zařazeny dva snímky, kde jsou vypsaná tři pravidla o průsečnicích rovin v prostoru a k tomu tři vysvětlující obrázky.

Další snímky jsou věnované dvěma příkladům na řez jehlanu. Řešení obou příkladů je poměrně podrobně rozpracované, řešení je doplněno přehlednými obrázky.

Úlohy lze zařadit spíše mezi jednodušší.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.