Řešení lineárních rovnic, číselné množiny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:142.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky řešení lineárních rovnic v různých číselných oborech. Součástí materiálu je celkem devět úloh různého typu. Studenti mají vždy určit množinu všech kořenů v jednotlivých číselných oborech. 

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh se základním postupem při řešení úlohy a uvedením množiny kořenů v jednotlivých číselných oborech. Formální úprava dokumentu není ideální, ale nebrání správnému porozumění úlohám.