Rekurentní určení posloupnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:433.15 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky o převodu zápisu posloupnosti pomocí vzorce pro n-tý člen na zápis rekurentní, tj. pomocí vztahu mezi několika členy posloupnosti.

Úvodem je zmínka o Fibonacciho posloupnosti, včetně historické úlohy o množení králíků a jejího řešení.

Hlavní část je věnována osmi úlohám na převod mezi rekurentním vyjádřením posloupnosti a zápisem vztahu mezi několika členy posloupnosti. Úlohy jsou doplněny autorským řešením.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.