Racionální čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:187.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku racionální čísla. Obsahuje celkem 10 různorodých úloh, zaměřených na základní operace v oboru - vlastnosti číselného oboru, znázornění racionálních čísel na číselné ose, porovnávání racionálních čísel, počítání s absolutní hodnotou, desetinnými čísly a početní operace se zlomky, včetně složitějších a složených zlomků.

Zadání jsou pestrá, materiál obsahuje jak jednodušší úlohy, se kterými si poradí i začátečník, tak složitější úlohy pro pokročilejší žáky. Materiál neobsahuje slovní úlohy.

Součástí materiálu je správné řešení, které obsahuje jednu drobnou chybu ve znaku nerovnosti (viz. věcná správnost materiálu).