Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:603.65 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a s přihlédnutím ke zaokrouhlování i správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné překlepy. Vážnějším nedostatkem je chybně vyřešený Př. 3 na desátém snímku, kde u výpočtu obsahu trojúhelníku je opomenuto dělení dvěma. Také by asi již bylo vhodné vyjadřovat neznámou ze vzorce a získat tak obecný vztah.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce, přesto by bylo vhodné nedostatky nejdříve odstranit.