Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:121.86 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

V materiálu jsou uvedeny tři úlohy na využití Pythagorovy věty v trojúhelníku při zadaných poloměrech opsané a vepsané kružnice.

V autorském řešení chybí obecné vyjádření neznámé pomocí zadaných veličin. Výsledky jsou správné s přihlédnutím k zaokrouhlování, tj. zvolené přesnosti, která však není jednotná.

Objevují se chyby typografického charakteru a není dodržena správnost používání jednotek.

Obtížnost úloh odpovídá spíš využití na 2. st. ZŠ.