Pythagorova věta ve slovních úlohách

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:262.08 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formátu prezentace ve formátu MS PowerPoint je určený k procvičení tématického celku Pythagorova věta ve slovních úlohách. V úvodu materiálu autor připomene vztah mezi odvěsnami a přeponou v prav. trojúhelníku, následují dvě řešené úlohy zaměřené na aplikaci vztahu. U první úlohy autor vytvořil dokumentační obrázek, u druhé úlohy grafické vyjádření zadání chybí. Ve třetí části materiálu autor uvádí zadání čtyř úloh k samostatnému procvičení a správné řešení úloh pro kontrolu.

Materiál je po obsahové stránce v pořádku, předložené úlohy k procvičení jsou pestré a zajímavě zadané. U řešených úloh by bylo vhodné doplnit ilustrační obrázek pro představu, jak situace vypadá a pro rozmyšlení postupu řešení, vhodné by bylo také rozšířit počet úloh k procvičení. Po formální stránce je bohužel materiál zcela nevyhovující. Pozadí prezentace nerespektuje pravidla pro zajištění dobré čitelnosti (tmavé písmo na tmavém pozadí, barevný přechod pozadí), materiál obsahuje četné typografické chyby, formátování prezentace se po otevření materiálu v jiném programu než MS PowerPoint zcela změní. 

Bez úpravy formátu nedoporučujeme k použití.