Pythagorova věta - test 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.82 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a ověření znalostí žáků z tematického celku Pythagorova věta. Má podobu testu, obsahujícího dvě aplikační slovní úlohy na využití Pythagorovy věty v reálné (i když značně zjednodušené a upravené) situaci, test je připraven ve dvou variantách (skupina A a B). Testové úlohy jsou otevřené, kromě využití Pythagorovy věty jsou součástí úlohy i základní znalosti o výpočtu rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu. Pro řešení úloh skupiny B je nutná kalkulačka (odmocňované číslo není druhou mocninou celého čísla), tedy početně jsou úlohy skupiny B o něco náročnější.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.