Pythagorova věta - test 1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.52 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál má sloužit k ověření znalostí žáků z tematického celku Pythagorova věta. Má podobu testu, obsahujícího 8 otevřených úloh, ve kterých žáci na základě znalosti PV počítají chybějící údaje v pravoúhlém trojúhelníku. Obsahově jde o velmi slabý materiál bez přidané hodnoty, žáci pouze dosazují do stále stejného vzorce a počítají neznámou hodnotu. Číselně materiál také nezaujme, žáci musí k výpočtům (vzhledem k jejich povaze) použít kalkulačku.

Po formální stránce jde také o slabý materiál (špatný nekvalitní sken). 

Nedoporučujeme k použití.