Pythagorova věta - pracovní list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.09 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Obsahuje 4 úlohy - první je pouze doplnění chybějících slov v definici pojmu Pythagorova věta. Ve druhé úloze žáci na základě znalosti dvou odvěsen dopočítávají velikost přepony, ve třetí úloze podobně dopočítávají chybějící stranu trojúhelníka (zde triviální délka strany), čtvrtá úloha je zajímavější - aplikace PV ve slovní úloze.

Materiál je obsahově chudý, podobné úlohy lze najít bez problémů v učebnicích, na internetu, vymyslí vyučující na místě. V řešení úlohy je uvedeno, že materiál je určen pro skupinovou práci, což ze struktury, obsahu ani popisu materiálu není patrné.

Nedoporučujeme k užití, obsahově i formálně nevyhovující materiál.