Pythagorova věta - domino

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:101.38 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v netradiční podobě matematického domina je určen k procvičení tématu pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta. Připravený list v textovém souboru je určen k rozstříhání na proužky, obsahující vždy zadání příkladu a výsledek jiného příkladu. Proužky žáci přikládají k sobě jako domino, tedy k zadání příkladu přiloží jiný proužek, jehož levá strana je výsledkem tohoto zadání. Úlohy na kostkách domina jsou různé obtížnosti, výpočet odvěsny či přepony pravoúhlého trojúhelníku je často jen mezivýsledkem v řešení úlohy. Přikládáním kostek domina zároveň probíhá kontrola správnosti výsledků.

Materiál je originálně zpracován, forma zadání motivuje žáky k práci.